اطلاعات تماس
۳۳۹۵۶۸۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۸۴۳۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۷۳۵۱ ۲۱ ۰۰۹۸

حامی صنعت

حامی صنعت
بازرگانی حامی صنعت فروشنده محصولات معتبر آسیا و اروپا از جمله :
MOTOGEN - SIEMENS - AEG - ABB
توانسته ایم در راستای تامین تجهیزات و خدمات پس از فروش قطعات گام برداشته وبا دانش فنی با استفاده از تیم پشتیبانی محصولات خود قادر به تامین برندهای معتبر گرده ایم .

ادامه...